เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระอุทัย แก่นจำปา

ฉายา
จารุธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
58 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสภาวราราม

จำนวนเข้าดู : 69

ปรับปรุงล่าสุด : 18 มกราคม พ.ศ. 2565 16:41:49

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 08:35:36

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
 ชื่อนาย อุทัย นามสกุล แก่นจำปา เกิดวัน.อังคาร ขึ้น ๙  ค่ำเดือน ๘ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๒๑เดือนกรกฎาคมพ.ศ๒๕๐๗ บิดาชื่อนาย มี นามสกุล แก่นจำปา มารดาชื่อนาง สม นามสกุล แก่นจำปา
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ๒๘๗ หมู่ ๗  ตำบล พลับพลาไชย  อำเภอ  อู่ทอง  จังหวัด  สุพรรณบุรี
 
อุปสมบท
วัน….. ค่ำ  ปี........ ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๓ วัด โสภาวราราม ตำบล พลับพลาไชย อำเภอ  อู่ทอง
จังหวัด สุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์   พระครูสุวรรณศาสนกิจ  วัด โคกสำโรง  ตำบล หนองโอ่ง  อำเภอ อู่ทอง  จังหวัด  สุพรรณบุรี
พระกรรมวาจาจารย์  พระปลัดขวัญชัย  ขนฺติโก วัด โสภาวราราม  ตำบล พลับพลาไชย อำเภอ  อู่ทองจังหวัด สุพรรณบุรี
พระอนุสาวนาจารย์  พระครูวินัยธรจาตุรงค์  วัด ทุ่งตลิ่งชัน  ตำบล หนองโอ่ง  อำเภอ อู่ทอง  จังหวัด  สุพรรณบุรี
 
วิทยะฐานะ
สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน.....
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน.......
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน.......
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ที่.....................
สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกที่......................
พ.ศ......จบนักธรรมชั้นตรี
พ.ศ......จบนักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๕๗ จบนักธรรมชั้นเอก

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558