เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมนัส เกตุทอง

ฉายา
นาควโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
64 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 56

ปรับปรุงล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 12:05:19

ข้อมูลเมื่อ : 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 05:45:30

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
 ชื่อนายมนัส นามสกุล เกตุทอง  เกิดวันเสาร์ แรม ๒ค่ำเดือน  ๕  ปี กุน ตรงกับวันที่  ๒๕ืเดือน  เมษายน พ.ศ.๒๕๐๒  บิดาชื่อนาย กิ่ง นามสกุล เกตุทอง
มารดาชื่อนาง เงิน  นามสกุล เกตุททอง
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ ๔ ตำบล ดอนชมพู อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา
อุปสมบท      วันพุธ แรม ๗ ค่ำเดือน๘   ปี มะแม ตรงกับวันที่๘  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดโสภาวราราม ตำบลพลับพลาไชย.อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์   พระครูโสภณชยานุศาสน์  วัด โสภาวราราม  ตำบล พลับพลาไชย .อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี
พระกรรมวาจาจารย์  พระกัณฐวัฒน์ เขมกาโม วัดพุทธมงคล ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอนุสาวนาจารย์ พระอุทัย   จารุธมฺโม วัด โสภาวราราม  ตำบล พลับพลาไชย .อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี
วิทยะฐานะ
สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ

พ.ศ.๒๕๕๘ จบนักธรรมชั้นตรี
พ.ศ.๒๕๕๙ จบนักธรรมชั้นโท
พ.ศ.๒๕๖๑ จบนักธรรมชั้นเอก
งานการศึกษา
พ.ศ...... เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
พ.ศ.....เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
รับรองตามนี้
......................................
(พระมนัส  นาควโร)

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561