เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
286 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8847 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระธรรมพุทธิมงคล อาสน์สถิต

ฉายา
สิรินนฺโท

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
90 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวหาร
เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค

จำนวนเข้าดู : 1107

ปรับปรุงล่าสุด : 20 กันยายน พ.ศ. 2566 19:27:42

ข้อมูลเมื่อ : 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 19:15:50

 
 
 
 

สมณศักดิ์

พระสิรินันทเมธี
ได้รับ พ.ศ. 2516
พระราชปริยัติสุธี
ได้รับ พ.ศ. 2539
พระเทพสุวรรณโมลี
ได้รับ พ.ศ. 2551
พระธรรมพุทธิมงคล
ได้รับ พ.ศ. 2559

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 8 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2512

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย