เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

Group sittingฉลองสถานที่ภาวนาใหม่ด้วยการภาวนา

 

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2565

19 June 2022

 

ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล
 

ปฏิบัติ Group sitting ร่วมกัน 

 

แล้วให้แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุขขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบความสุขอันแท้จริง
 

“ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก

 

เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่พวกทวยเทพและมนุษย์ 

 

อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามใน

 

ท่ามกลาง  และความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและ

 

พยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน” 

 

แล้วให้แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุขขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบความสุขอันแท้จริง

“ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก

 

เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่พวกทวยเทพและมนุษย์ 

 

อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามใน

 

ท่ามกลาง  และความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและ

 

พยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน”
 


 

 

 

 

โดย : วัดเจ้าพระยาธรรมาราม

ที่อยู่ : ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 62

ปรับปรุงล่าสุด : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:51:39

ข้อมูลเมื่อ : 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 20:03:42

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

สาธารณะสงเคราะห์

โดย วัดหนองเฝ้า

ข้อมูลเมื่อ : 18-09-2566

เปิดดู : 10

งาน อปต

โดย วัดสระเตย

ข้อมูลเมื่อ : 16-09-2566

เปิดดู : 16

การแจกทุนการศึกษาประจำปี2566

โดย วัดพันตำลึง

ข้อมูลเมื่อ : 13-09-2566

เปิดดู : 15

สาธารณูปการ

โดย วัดหนองเฝ้า

ข้อมูลเมื่อ : 04-09-2566

เปิดดู : 14

เผยแผ่

โดย วัดหนองเฝ้า

ข้อมูลเมื่อ : 04-09-2566

เปิดดู : 9

เผยแผ่

โดย วัดหนองเฝ้า

ข้อมูลเมื่อ : 04-09-2566

เปิดดู : 15