เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระชูศักดิ์ โชคเชี่ยวชาญ

ฉายา
ขนฺติโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
57 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 42

ปรับปรุงล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 20:36:05

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:27:24

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
 ชื่อ นายชูศักดิ์ นามสกุล โชคเชี่ยวชาญ  เกิดวันจันทร์  แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๗  ปี มะเส็ง ตรงกับวันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘    
บิดาชื่อ นาย     นามสกุล   มารดาชื่อนาง    นามสกุล

ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๒  ตำบลสองพี่น้อง   อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี
อุปสมบท
วันอาทิตย์  แรม ๔ ค่ำ เดือน ๓ ปี วอก  ตรงกับวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘  วัดสวนแตง ตำบลสวนแตง  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์  พระครูพิศาลประชากิจ  วัดสวนแตง   ตำบลสวนแตง  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี   
พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการมะโน  สิริจนฺโท    วัดไตรรัตนาราม  ตำบลดอนโพธิ์ทอง  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการประคอง  สิริปญฺโญ    วัดศีรษะเกษ  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

วิทยะฐานะ
สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบางลี่
พ.ศ. ๒๕๕๑   จบนักธรรมชั้นตรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2520
โรงเรียนบางลี่