เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสรพาจน์โฆสิต มากดวงเทียน

ฉายา
ฐิตโสภโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
59 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส
เป็นเจ้าคณะตำบล

จำนวนเข้าดู : 207

ปรับปรุงล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:31:46

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 10:05:17

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
 ชื่อ นายมนตรี  นามสกุล มากดวงเทียน  เกิดวันพุธ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๙  ปี เถาะ ตรงกับวันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๐๖
บิดาชื่อ นายเฉลิม  นามสกุล มากดวงเทียน   มารดาชื่อ นางสมบูรณ์   นามสกุล มากดวงเทียน

ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ๕๑  หมู่ที่ ๑  แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท
วันเสาร์  ขึ้น ๑๕ ค่ำ ๘  ปี มะเมีย  ตรงกับวันที่ ๗  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓  วัดตะโน  แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ   
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระอุปัชฌาย์  พระมหาระมัด  โชติปาโล  วัดบางแวก  แขวงคูหาสวรรค์  เขตภาษีเจริญ  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสุภัทรคุณ   วัดตะโน   แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูปลัดเสนาะ  ธมฺมรกฺขิโต   วัดบางแวก  แขวงคูหาสวรรค์   เขตภาษีเจริญ  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วิทยะฐานะ
สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓   โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๓  จบนักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๓๔  จบนักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๓๕  จบนักธรรมชั้นเอก

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น พระฐานุกรมของพระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พระราชาคณะชั้นหิรัญบัตร ที่ พระครูสรพาจน์โฆสิตพระครูคู่สวด
งานการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๖๑    เป็นเจ้าอาวาส
พ.ศ. ๒๕๖๔    เป็นเจ้าคณะตำบล

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูคู่สวด ที่พระครูสรพาจน์โฆสิต ฐานานุกรมใน พระพรหมเมธี พระราชาคณะชั้นหิรัญบัตร วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพมหานคร
ได้รับ พ.ศ. 2554

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2535

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2523
วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร