เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ที่พักสงฆ์เขาพญาจงอาง

รหัสวัด
ทพส./สพ./ดช.021

ชื่อวัด
ที่พักสงฆ์เขาพญาจงอาง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
ที่พักสงฆ์

วันตั้งวัด
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน ปี 2532

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วังคัน

เขต / อำเภอ
ด่านช้าง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72180

เนื้อที่
15 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0948479339

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 297

ปรับปรุงล่าสุด : 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 17:44:03

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:15:49

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติของที่พักสงฆ์เขาพญาจงอาง
            เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ ได้ทีพระภิกษุจำนวน ๓ รูป ได้ธุดงค์มายังที่แห่งนี้เพื่อจำ ณ ที่แห่งนี้ สภาพเป็นภูเขา เป็นป่าดงดิบ พอเรื่องทราบถึงชาวบ้านระแวกนั้นทราบข่าวว่ามีพระมาอยู๋ ก็ได้มาร่วมทำบุญใส่บาตรกับพระ ตลอดที่พระยังอยู่ จนได้มาปรึกษาหารือกันว่าจะสร้างที่พักสงฆ์ขึ้นที่แห่งนี้ เพราะว่าที่ผ่านมามีแต่พระอยู่ได้ไม่นาน เพราะว่ายังไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรมากมาย จึงได้มาพูดคุยเพื่อที่จะได้มีพระมาจำอยู่  จนพวกชาวบ้านได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณแห่งนี้เพื่อที่จะสร้างฌาปนสถานขึ้น เดิมที่มีแค่ศาลาหลังเล็กๆไว้ให้ชาวบ้านได้ทำบุญ ต่อจากนั้น พวกญาติโยมในหมู่บ้าน และบ้านใกล้เรือนเคียงได้ร่วมกันถวายเงิน เพื่อที่จะสร้างสิ่งอื่นๆเพิ่มขึ้น อาทิเช่น ศาลาการเปรียญ กุฏิพระสงฆ์ โรงครัว ตามลำดับ เป็นต้น จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ ดูสงบ ร่มเย็น จวบจนทุกวันนี้
ลำดับเจ้าอาวาส
         ๑.พระอาจารย์จำเนียร                            (ไม่ทราบปี)
         ๒.พระอาจารย์บุญเลิศ สุธาโส                 (พ.ศ.๒๕๓๙ - พ.ศ.๒๕๔๒)
        ๓.พระอาจารย์กิตติศักดิ์ กิตฺติสโก             (พ.ศ.๒๕๔๒ - พ.ศ.๒๕๔๕)
        ๔.พระอาจารย์ทวีวัฒน์ สิริวฑฺฒโณ           (พ.ศ.๒๕๔๕ - พ.ศ.๒๕๕๕)
        ๕.พระอาจารย์ดอน                                 (พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๗)
        ๖.พระอาจารย์วินัย สุเมโธ                        (พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๖๔)
         ๗.พระอุเทน มาสุโก                               (พ.ศ.๒๕๖๕ - ปัจจุบัน)
         ลักษณะภูมิศาสตร์
         ทิศเหนือ            ติดต่อกับ หมู่บ้านทุ่งใหญ่
         ทิศใต้                ติดต่อกับ หมู่บ้านทุ่งดินดำ
         ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ หมู่บ้านพุข่อย
         ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ หมู่บ้านวังกุ่ม

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอุเทน มาสุโก

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระไพรสนธิ อนุตตโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 45 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

กฐินสามัคคี

วันที่จัดงาน : 06-11-2564

เปิดดู 53 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปทรงเค...

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 98 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

แนวทางการ...

ข้อมูลเมื่อ 27-02-2565

เปิดดู 105 ครั้ง

สาระธรรม

การทำบุญด้วยการเจริญภาวนา

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2565

เปิดดู 540 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ธรรมะ

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

เปิดดู 142 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ที่พักสงฆ์เขาพญาจงอาง

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

พระพุทธรูป

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด