เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระไพรสนธิ แก้วสุวรรณ์

ฉายา
อนุตตโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
45 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 40

ปรับปรุงล่าสุด : 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 18:58:57

ข้อมูลเมื่อ : 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 18:58:57

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ  พระไพรสนธิ  ฉายา  อนุตตโร                                                                
อายุ  45  พรรษา  วิทยฐานะ  มัธยมศึกษา                                  
ที่พักสงฆ์เขาพญาจงอาง  ตำบลวังคัน  เขต  2  อำเภอด่านช้าง                     
จังหวัดสุพรรณบุรี                     
เลขหนังสือสุทธิ  95  /  2565  บัตรประชาชน  5600501084270               
ตำแหน่ง  พระลูกวัด                                                                                
สถานะเดิม  ชื่อ  นายไพรสนธิ  นามสกุล  แก้วสุวรรณ์                      
เกิดวันศุกร์  2  ค่ำเดือน  8  ปี  กุล  ตรงกับวันที่  25  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2520                       
บิดาชื่อ  นายทนงค์ศักดิ์  นามสกุล  แก้วสุวรรณ์  มารดาชื่อ  นางน้ำฝน  นามสกุล  แก้วสุวรรณ์                                          
ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่  57/2  หมู่  4  ตำบลบ้านจ่า  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี                                                 
อุปสมบท  วันอังคาร  14  ค่ำเดือน  8  ปี ขาล  ตรงกับวันที่  11  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ. 2565
วัดโพธิ์สุทธาลัย  ตำบลเชิงกลัด  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี                                                           
พระอุปัชฌาย์  พระครูสุทรโกศล  วัดโพธิ์สุทธาลัย  ตำบลเชิงกลัด  อำเภอบางระจัน             จังหวัดสิงห์บุรี                                                                                                                                      
พระกรรมวาจาจารย์  พระอธิการสมชาย  สุกาโม  วัดโพธิ์สุทธาลัย  ตำบลเชิงกลัด  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี                                                                                                                  
พระอนุสาวนาจารย์  พระอธิการพล  กตสาโร  วัดโพธิ์สุทธาลัย  ตำบลเชิงกลัด  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี                                                                                                                       
วิทยฐานะ  พ.ศ.  2531   สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่  3  จากโรงเรียนวัดโพธิ์สุทธาลัย              

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2531
โรงเรียนวัดโพธิ์สุทธาลัย