เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระอุเทน บัวสละ

ฉายา
มาสุโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
45 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 20

ปรับปรุงล่าสุด : 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 18:52:10

ข้อมูลเมื่อ : 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 18:52:10

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ  พระอุเทน  ฉายา  มาสุโก                                                                  
อายุ  45  พรรษา  3  วิทยฐานะ  มัธยมศึกษา                                  
ที่พักสงฆ์เขาพญาจงอาง  ตำบลวังคัน  เขต  2  อำเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี                    .                                                                                  
เลขหนังสือสุทธิ  114  /  2562  บัตรประชาชน  3170200271061             .                                                     
ตำแหน่ง  พระลูกวัด                                                                                .                                                                                                  
สถานะเดิม  ชื่อ  นาย  อุเทน  นามสกุล  บัวสละ                         
เกิดวันศุกร์  2  ค่ำเดือน  8  ปี  กุล  ตรงกับวันที่  6  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2520                       
บิดาชื่อ  นายพัน  นามสกุล  บัวสละ                         
มารดาชื่อ  นางทับทิม  นามสกุล  บัวสละ                         
ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่  34/1  หมู่  5  ตำบลสระแจ้ง  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี                                                   
อุปสมบท  วันอังคาร  14  ค่ำเดือน  8  ปี  ขาล  ตรงกับวันที่  7  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2562
วัดโพธิ์สุทธาลัย  ตำบลเชิงกลัด  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี                                                            
พระอุปัชฌาย์  พระครูสุคลชกิตติคุณ  วัดโพธิ์สุทธาลัย  ตำบลเชิงกลัด  อำเภอบางระจัน         จังหวัดสิงห์บุรี                                                                                                                                   
 
พระกรรมวาจาจารย์  พระครูสุทรโกสนวัดโพธิ์สุทธาลัย  ตำบลเชิงกลัด  อำเภอบางระจัน       จังหวัดสิงห์บุรี                                                                                                                               
พระอนุสาวนาจารย์  พระอธิการพล  กตสาโรวัดโพธิ์สุทธาลัย  ตำบลเชิงกลัด  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี                                                                                                                        
วิทยฐานะ  พ.ศ.  2534  สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่  3  จากโรงเรียนวัดโพธิ์สุทธาลัย              

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2534
โรงเรียนวัดโพธิ์สุทธาลัย