เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระเจษฎา วิชัยวงษ์วัฒน์

ฉายา
กนฺตสีโล

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
28 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 39

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 22:19:03

ข้อมูลเมื่อ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:13:19

 
 
 
 

ประวัติ

1.สถานะปัจจุบัน
ชื่อ  พระเจษฎาคม       ฉายา     กนฺตสีโล               อายุ        26         พรรษา            6     
วัด       สะพังกร่าง        ตำบล             ศรีสำราญ                  อำเภอ                            สองพี่น้อง   
จังหวัด  สุพรรณบุรี        รหัสไปรษณีย์     ๗๒๑๑๐                   
2.สถานเดิม
ชื่อ – นามสกุล   นายเจษฎาคม  วิชัยวงษ์วัฒน์                                                                 
เกิด  วันที่        6        เดือน             กุมภาพันธ์                               พ.ศ.       ๒538
บิดา  ชื่อ         นายยุทธนา                นามสกุล          วิชัยวงษ์วัฒน์             
มารดา ชื่อ        นางปราณี                  นามสกุล          วิชัยวงษ์วัฒน์    
ณ บ้านเลขที่     7        หมู่.      1        ตำบล                     หนองกร่าง                         
อำเภอ            บ่อพลอย                   จังหวัด            กาญจนบุรี                          
 
3.อุปสมบท
วันที่     10                เดือน             สิงหาคม          พ.ศ.              ๒๕59
ณ วัด   .สะพังกร่าง                 ตำบล   ศรีสำราญ        อำเภอ  สองพี่น้อง จังหวัด      สุพรรณบุรี
โดยมี พระครูพิจิตรสุวรรณาภรณ์                                         เป็นพระอุปัชฌาย์
          พระครูสุวรรณรัตนากร                                             เป็นกรรมวาจาจารย์
       พระเทพประสิทธิ์ ญาณรโต                                         เป็นอนุสาวนาจารย์
4.วิทยฐานะ
จบการศึกษาสายสามัญชั้นสูงสุด   ป.๖
          เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐            จาก (สถานศึกษา) โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง
จบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมสนามหลวงชั้นสูงสุด  นักธรรมชั้นโท
          เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒           จากสำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี      
 
ขอรับรองว่าได้ทำประวัติถูกต้อง

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2550
โรงเรียนบ้านสระพังกร่าง