เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระอธิการสุชาติ รวยรื่น

ฉายา
กนฺตธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
55 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 109

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 22:18:49

ข้อมูลเมื่อ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:07:10

 
 
 
 

ประวัติ

1.สถานะปัจจุบัน
ชื่อ      พระอธิการสุชาติ           ฉายา    กนฺตธมฺโม        อายุ     53      พรรษา 19     
วัด       สะพังกร่าง       ตำบล             ศรีสำราญ        อำเภอ            สองพี่น้อง       
จังหวัด  สุพรรณบุรี        รหัสไปรษณีย์     ๗๒๑๙๐                    โทรศัพท์                            
หนังสือสุทธิเลขที่          ๒๐๙              ออกให้เมื่อ ๒๕๑๕                                    
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     ๑)เจ้าอาวาสวัดสะพังกร่าง          พ.ศ.     2563           
2.สถานเดิม
ชื่อ – นามสกุล   นายสุชาติ   รวยรื่น                                                                
เกิด  วันที่        23                เดือน    ตุลาคม                                 พ.ศ.   2510      
บิดา  ชื่อ         นายชุบ                              นามสกุล          รวยรื่น                    
มารดา ชื่อ        นางปราณี                           นามสกุล          รวยรื่น                    
ณ บ้านเลขที่                        หมู่.               ตำบล            ลาดสวาย                 
อำเภอ            ลำลูกกา                              จังหวัด  ปทุมธานี                            
 
3.อุปสมบท
วันที่     18                เดือน    พฤษภาคม                           พ.ศ.     2546           
ตรงกับวันข้างขึ้น/แรม        ฯ     ค่ำ       เดือน    พฤษภาคม                  ปี                    
ณ วัด   ร่มโพธิ์ทอง       ตำบล   สองพี่น้อง        อำเภอ  สองพี่น้อง        จังหวัด  สุพรรณบุรี
โดยมี    พระครูปัญญาโพธิ์คุณ                                            เป็นผู้อุปัชฌาย์
             พระครูพิพัฒนสุวรรณสุนทร                                     เป็นกรรมวาจาจารย์
          พระมหาเมธี  ปุญฺญกาโม                                       เป็นอนุสาวนาจารย์
4.วิทยฐานะ
จบการศึกษาสายสามัญชั้นสูงสุด   ม.3                                                                                                        
          เมื่อ พ.ศ. 2545           จาก (สถานศึกษา)         ก.ศ.น.                               
จบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมสนามหลวงชั้นสูงสุด  นักธรรมชั้นเอก                                   
          เมื่อ พ.ศ.                            จากสำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี                
 
ขอรับรองว่าได้ทำประวัติถูกต้อง
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2554

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2512
ขจรเนติยุทธ