เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระประสิทธิ์ บุญช่วย

ฉายา
ฐิตฺมโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
73 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 56

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 22:19:28

ข้อมูลเมื่อ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:22:17

 
 
 
 

ประวัติ

1.สถานะปัจจุบัน
ชื่อ  พระประสิทธิ์       ฉายา     ฐิตมโน               อายุ        69        พรรษา            4    
วัด       สะพังกร่าง        ตำบล             ศรีสำราญ                  อำเภอ                            สองพี่น้อง   
จังหวัด  สุพรรณบุรี        รหัสไปรษณีย์     ๗๒๑๑๐                   
2.สถานเดิม
ชื่อ – นามสกุล   นายประสิทธิ์  บุญช่วย                                                              
เกิด  วันที่        1        เดือน             มกราคม                        พ.ศ.       ๒493
บิดา  ชื่อ         นายแม้น                   นามสกุล          บุญช่วย                   
มารดา ชื่อ        นางอยู่                     นามสกุล          บุญช่วย          
ณ บ้านเลขที่     70      หมู่.      4        ตำบล                     ทุ่งลูกนก                            
อำเภอ            กำแพงแสน                จังหวัด            นครปฐม                            
 
3.อุปสมบท
วันที่     19                เดือน             ธันวาคม          พ.ศ.              ๒๕60
ณ วัด   .สะพังกร่าง                 ตำบล   ศรีสำราญ        อำเภอ  สองพี่น้อง จังหวัด      สุพรรณบุรี
โดยมี พระครูพิจิตรสุวรรณาภรณ์                                         เป็นพระอุปัชฌาย์
          พระสมุห์สมโภท ขนฺติธโร                                          เป็นกรรมวาจาจารย์
       พระเทพประสิทธิ์ ญาณรโต                                         เป็นอนุสาวนาจารย์
4.วิทยฐานะ
จบการศึกษาสายสามัญชั้นสูงสุด   ป.4
          เมื่อ พ.ศ.๒๕04            จาก (สถานศึกษา) โรงเรียนวัดแกะแก้ว
 
ขอรับรองว่าได้ทำประวัติถูกต้อง
 
 
 

สังกัดที่วัด