เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8382 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8905 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7227 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

สาระธรรม

พระเถระที่เป็นเอตทัคคะ

รายละเอียด


เมื่อทำพิธีเปิดการสอบเรียบร้อย กระผม/อาตมภาพได้ข้ามไปเยี่ยมห้องสอบนักธรรมชั้นเอก ปรากฏว่ามีข้อสอบของนักธรรมชั้นโทออกมาจริง ๆ ก็คือให้บอกว่าพระเถระเหล่านี้เป็นเอตทัคคะ คือมีความยอดเยี่ยมทางใดบ้าง
๑ พระมหากัสสปเถระ นึกออกไหม ?
๒ พระโสณกุฏฏิกัณณเถระ
๓ พระมหากัจจายนเถระ
๔ พระราหุลเถระ
ตายสนิท..ส่วนใหญ่พวกเราเรียนผ่านไปแล้วก็ลืม..!
พระมหากัสสปะเป็นพระเถระผู้เลิศในทางธุดงควัตร แม้พระพุทธเจ้าจะตรัสว่า "ดูก่อนกัสสปะ...เธอก็อายุมากแล้ว ควรที่จะอยู่พักผ่อนกับที่ เป็นเพื่อนของตถาคตที่แก่ชราพอกันด้วยเถิด"
พระมหากัสสปะก็ยังกราบทูลขอร้องว่า ขอธุดงค์ต่อไป แม้ว่าจะอายุเป็นร้อยปีแล้ว โดยให้เหตุผลว่าท่านเองหมดกิเลสแล้ว ไม่จำเป็นต้องออกธุดงค์ก็ได้ แต่ให้คนรุ่นหลังได้เห็นเนติ คือแบบอย่างของพระเถระในอดีตกาล ว่าท่านเคร่งครัดในการปฏิบัติธุดงควัตรแบบนี้ แล้วจะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม
พระโสณกุฏิกัณณเถระ เป็นผู้เลิศในการแสดงธรรมด้วยเสียงอันไพเราะ ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงน่าจะประมาณบรรดานักเทศน์ธรรมาสน์ทองต่าง ๆ
พระมหากัจจายนเถระ เป็นผู้เลิศในการแสดงธรรมที่ย่อให้พิสดาร ก็คือขยายความได้สุดยอดมาก สมมติพระพุทธเจ้าพูดว่า "บุคคลควรที่จะปฏิบัติธรรมของผู้ตื่นอยู่" บรรดาผู้ได้รับฟังเข้าใจ แต่เป็นการเข้าใจเพียงผิวเผินเท่านั้น
เมื่อไปสอบถามพระมหากัจจายนเถระ ท่านก็อธิบายขยายความให้ว่าธรรมของผู้ตื่นมีอะไรบ้าง เมื่อพระอานนท์ได้ยิน จดจำแล้ว นำมาทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านก็ประทานสาธุการให้ว่า ถ้าให้พระองค์ท่านอธิบาย ก็แบบเดียวกับที่พระมหากัจจายนเถระอธิบาย
ดังนั้น..เราจะเห็นว่าในพระไตรปิฎก มีพระสูตรที่เป็นธรรมของพระเถระอยู่ด้วย ก็คือพระมหากัจจายนเถระ อย่างเช่น ภัทเทกรัตตสูตร เป็นต้น ที่พวกเราเพิ่งจะสวดกันไปเมื่อตอนทำวัตรค่ำรอบแรก
อตีตัง นานวาคะเมยยะ นัปปฏิกังเข อนาคะตัง บุคคลไม่ควรหวนหาอาลัยในอดีต และไปฟุ้งซ่านถึงในอนาคต
ปัจจุปันนัญ จะ โยธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ ต้องอยู่กับปัจจุบันนี้เท่านั้น จึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้
เปรียบเหมือนกับการขึ้นรถยนต์ อดีตเป็นรถยนต์ที่ออกจากท่าไปแล้ว เราขึ้นไม่ได้ คร่ำครวญหวนหาไปก็ไร้ประโยชน์ รถออกไปเนิ่นนานแล้ว อนาคตเป็นรถยนต์ที่ยังมาไม่ถึง เราก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกัน ต่อให้ฟุ้งซ่านคิดว่า รถจะดีแบบนั้น จะเย็นแบบนี้ นั่งแล้วนุ่มสบาย ไปสัก ๗ - ๘ ชั่วโมง ก็ไม่เมื่อยไม่ขบ ก็ได้แต่ฟุ้งไป เพราะว่ารถยังไม่มา ใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ ก็ต้องขึ้นรถคันที่จอดอยู่กับท่า คือปัจจุบันนี้เท่านั้น
เอากำลังใจของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกปัจจุบัน ไม่ฟุ้งไปในอดีต ไม่ฟุ้งไปในอนาคต จะตัดความทุกข์ไปได้มหาศาล เพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ทุกข์เพราะความคิดของตัวเอง..!
ส่วนพระราหุลเถระเป็นเอตทัคคะทางผู้ใคร่ในการศึกษา ลืมไปแล้วใช่ไหม ? พอกระผม/อาตมภาพพูดเรื่องหนึ่ง พวกเราก็ตามไปเรื่องหนึ่ง ลืมไปแล้วว่าพูดเรื่องอะไรบ้าง ? ยังมีพระราหุลอีก ๑ ท่าน
พระราหุลเป็นผู้ใคร่ในการศึกษา คืออยากเรียนรู้ไปทุกอย่าง เช้า ๆ ลงไปล้างหน้าข้างแม่น้ำ ก็เอามือกอบทรายขึ้นมา ตั้งใจอธิษฐานว่า วันนี้ขอให้ได้รับความรู้ ได้รับหลักธรรมจากพระเถระ ครูบาอาจารย์ หรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มากเท่าเม็ดทรายในกอบนี้
สรุปว่า วันนี้พูดเกินเวลาไปเยอะแล้ว ทั้ง ๆ ที่เพิ่งจะเอ่ยถึงนักธรรมโทได้แค่ ๑ ข้อ นักธรรมเอกได้ ๑ ข้อเท่านั้น แต่เขาออกสอบอย่างละ ๑๐ ข้อ..!
เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. วัดท่าขนุน

ผู้แต่ง
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

โดย : วัดท่าขนุน

ที่อยู่ : ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 62

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 08:29:43

ข้อมูลเมื่อ : 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 08:28:52

 
 
 
 

สาระธรรม 10 อันดับ

วันมาฆบูชา

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2567

เปิดดู : 8

แสงทอง​แสงธรรม​

โดย วัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2567

เปิดดู : 33

ธรรมนำทาง

โดย วัดสารภี

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2567

เปิดดู : 30

ชีวิตเป็นของเรา

โดย วัดสารภี

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2567

เปิดดู : 33