เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

สาระธรรม

แต่ละคนเขาก็มีการเรียนรู้ มีต้นทุน มีวิถีวงจรที่แตกต่างกันไป

รายละเอียด

แต่ละคนเขาก็มีการเรียนรู้
มีต้นทุน มีวิถีวงจรที่แตกต่างกันไป
เราก็กลับมาที่ตัวเรา
ถ้าเห็นเขาพัฒนาได้ดี
ก็นำมาเป็นแรงบันดาลใจ
ในการฝึกฝนพัฒนาตัวเอง
.. ความขยันหมั่นเพียร
.. ความอดทนอดกลั้น
.. ความรับผิดชอบต่าง ๆ
.. ก็ฝึกพัฒนาขึ้นมาได้นะ
ก็เรียกว่า "วางใจให้ถูก" ก็คือ
เป็นโอกาสให้เราได้พัฒนา
ยกระดับตัวเองขึ้นมา
ให้เห็นคุณค่าของการฝึกฝนพัฒนาตัวเอง
ก็ฝึกที่จะคิดให้เป็น
สิ่งใดที่เรายังรู้สึกว่าควรพัฒนา
เราก็พัฒนาขึ้นมาได้
เราก็ฝึกฝนขัดเกลาตน
เห็นสิ่งต่าง ๆ เขาทำได้ดี
เราก็กลับมาพิจารณาตัวเอง
แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตัวเองขึ้นมา
ก็ไม่ต้องนำไปเปรียบเทียบกับเขา
เราก็พัฒนาตัวเราต่อไป
ชีวิตก็คือการเรียนรู้
คือการพัฒนาฝึกฝนนั่นเอง
ก็ฝึกฝนพัฒนาตัวเองในทุก ๆ วันนี่แหละ
ให้กำลังใจตัวเอง
ในการฝึกฝน ในการพัฒนา
แต่ละคนเขาก็มีกระบวนการเรียนรู้
... ที่แตกต่างกันไป
ทำให้เรามีกำลังใจที่จะมุมานะ
ในการฝึกฝนพัฒนาขึ้นไป
แต่ถ้าเห็นคนอื่น...
แล้วนำมาตำหนิติเตียนตัวเอง
ทำให้ท้อถอย เราก็พลิกให้เป็น
ให้กำลังใจ แล้วก็นำมาพลิก
ให้เป็นแรงขับดันในการฝึกฝน
ในการพัฒนาตัวเอง
การวางใจที่จะทำให้เรามีกำลังใจ
ที่จะฝึกฝน ที่จะพัฒนา
ที่จะยกระดับกายใจของตัวเอง
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น
มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ
สามารถฝึกฝนพัฒนาได้
อาศัยความเพียร อาศัยคุณสมบัติต่าง ๆ
ที่เราต้องเพาะบ่มขึ้นมานั่นแหละ
ก็ฝึกฝนขัดเกลาในทุก ๆ วัน
ความไม่ย่อท้อนะ ก็ฝึกฝนไป

ผู้แต่ง
พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

โดย : วัดเขาแสงสว่าง

ที่อยู่ : ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 76

ปรับปรุงล่าสุด : 8 กันยายน พ.ศ. 2566 21:31:08

ข้อมูลเมื่อ : 8 กันยายน พ.ศ. 2566 21:31:08

 
 
 
 

สาระธรรม 10 อันดับ

มโนมยิทธิ

โดย วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 11-06-2567

เปิดดู : 15

อบรมธรรมนักเรียน

โดย วัดขรัวตาหนู

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2567

เปิดดู : 16

หลักธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสว่า

โดย วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 16-05-2567

เปิดดู : 55

ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า

โดย วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 09-05-2567

เปิดดู : 39