เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

การประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับภาครัฐ หน่วยงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

พระครูสาครธรรมวิธาน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลคลองมะเดื่อ ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระจริยานิเทศ พระบัณฑิตเผยแผ่ พระธรรมทูต พระปริยัตินิเทศ พระวินยาธิการ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี และไวยาวัจกร ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับภาครัฐ หน่วยงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นองค์ประธาน

พระครูสาครธรรมวิธาน
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง

ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลคลองมะเดื่อ
ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระจริยานิเทศ พระบัณฑิตเผยแผ่ พระธรรมทูต
พระปริยัตินิเทศ พระวินยาธิการ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี และไวยาวัจกร
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับภาครัฐ หน่วยงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ 
ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรานุวัตร  เจ้าคณะภาค ๑๔
เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง   เป็นองค์ประธาน

โดย : วัดราษฎร์บำรุง

ที่อยู่ : ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

จำนวนเข้าดู : 13

ปรับปรุงล่าสุด : 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 08:57:09

ข้อมูลเมื่อ : 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 08:57:09

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ