เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

การปฏิบัติงานตามภารกิจคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ได้ดำเนินการ ๑.ด้านปกครองวัดอัมพวนารามได้มีการจัดประชุมคณะสงฆ์ในเขตการปกครองประจำเดือนทุกครั้ง ๒.ด้านการศึกษาแจกทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ๓.ด้านการเผยเผ่ได้ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาพร้อมกัน ๔.ด้านสาธารณูปการ ได้มีการบูรณะกุฏิสงฆ์จำนวน9หลัง ๕.ด้านสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์ในเขตตำบลดอนโพธิ์ทองแจกของผู้ที่ยากไร้คนชราภาพ 6. ด้านสาธารณสงเคราะห์ ทางวัดอัมพวนารามได้บริจาคโลงศพให้แก่ผู้ที่ยากไร้

โดย : วัดอัมพวนาราม

ที่อยู่ : ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 53

ปรับปรุงล่าสุด : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 13:17:44

ข้อมูลเมื่อ : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 13:17:44

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ