เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับอำเภอ

พระะสังฆาธิการวัดพรสวรรค์ คือ อาจารย์พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน เจ้าอาวาส และ พระมหาขจรศักดิ์ วีรกิตฺติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอสองพี่น้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ วัดไผ่ขาด ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ประธานในที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม 💠 พระปริยัติวรคุณ จอ.สองพี่น้อง ประธาน 💠 พระครูอนุกูลปัญญากร รจอ.สองพี่น้อง 💠 พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน รจอ.สองพี่น้อง เจ้าคณะตำบล ๑๒ ตำบล เจ้าอาวาส ๖๐ วัด ผู้ช่วยเจ้าอาส และเลขานุการทุกระดับชั้น

โดย : วัดพรสวรรค์

ที่อยู่ : ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 66

ปรับปรุงล่าสุด : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 18:09:44

ข้อมูลเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 18:09:44

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ