เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8387 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8910 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7232 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ส่งนักเรียนเข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้น ป.ธ.๖

เมื่อวันที่ ๒๓ -๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักศาสนศึกษาวัดพรสวรรค์ ส่งนักเรียนบาลี เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๖ ณ สนามสอบวัดพรเชตุพนฯ จำนวน ๑ รูป คือ ท่านพระมหาขจรศักดิ์ วีรกิตฺติ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส) ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่พัก จากวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก โดยพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชวชิราภรณ์ (เจ้าอาวาส) พระเดชพระคุณพระศรีสิทธิวิเทศ ผจล. และ อาจารย์พระมหาอานนท์ อานนฺโท (กองงานเลขานุการวัด)

โดย : วัดพรสวรรค์

ที่อยู่ : ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 119

ปรับปรุงล่าสุด : 24 มกราคม พ.ศ. 2566 20:24:28

ข้อมูลเมื่อ : 24 มกราคม พ.ศ. 2566 20:22:39

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ

ฏิทินประจำปี

โดย วัดชัยมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2567

เปิดดู : 9

ปฏิทินประจำปี

โดย วัดบ่อคู่

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2567

เปิดดู : 7

ปฏทินประจำปี

โดย วัดดอนสุโข

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2567

เปิดดู : 6

เทศกาลงานประจำปี 2567

โดย วัดบางปิ้ง

ข้อมูลเมื่อ : 16-01-2567

เปิดดู : 55