เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8519 รูป
สามเณร
319 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9052 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7338 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

สื่อมีเดีย

ธรรมสมบัติจงเสริมสร้าง

รายละเอียด

ธรรมสมบัติจงเสริมสร้าง
บารมีทั้งหลายจงประพฤติให้เต็มรอบ
สั่งสมความดีเหมือนปลวกขนดิน
หมั่นทำทีละเล็กทีละน้อยไม่เลิก
ก็กลายเป็นจอมปลวกใหญ่
อย่าหยุดในการสร้างความดี
อย่าเลิกในการสร้างกุศล
ตราบใดยังมีลมหายใจ
ตราบนั้นเป็นเวลาสร้างบารมี
ถ้าหายใจแล้วไม่ได้สร้างบารมี
ชีวิตก็เสียชาติเกิด
เกิดมาตายเปล่า
ชีวิตมีค่าที่ได้มาสร้างบารมีเท่านั้น
มิได้มีค่าตรงกายเปื่อยเน่า
มิได้มีค่าตรงสมบัติที่กองทิ้งท่วมโลก
เวลาตายเอาไปได้แต่บุญและบาป”

โดย : วัดเขาแสงสว่าง

ที่อยู่ : ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 13

ปรับปรุงล่าสุด : 2 กันยายน พ.ศ. 2566 10:21:24

ข้อมูลเมื่อ : 2 กันยายน พ.ศ. 2566 10:21:24

 
 
 
 

สื่อมีเดีย 10 อันดับ

อตฺตนา อกตํ ปาปํ อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2566

เปิดดู : 12

อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา.

โดย วัดเขานางบวช

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2566

เปิดดู : 11

ยถาวาที ตถาการี

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2566

เปิดดู : 20

ผู้ประพฤติธรรม สมควรแก่ธรรม

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2566

เปิดดู : 31