เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

สื่อมีเดีย

น ฑีฆมายุํ ภเต ธเนน ถึงมีทรัพย์ ก็ใช่ว่าจะมีอายุยืนยาวตลอดไป

รายละเอียด

น ฑีฆมายุํ ภเต ธเนน
ถึงมีทรัพย์ ก็ใช่ว่าจะมีอายุยืนยาวตลอดไป”
(ม.ม.ข้อ ๔๕๑)
ท่านพระรัฐบาลแสดงภาษิตนี้ตอบพระเจ้าโกรัพยะ
ผู้ตรัสถามพระเถระว่าท่านบวชด้วยเหตุผลใด?
ท่านแสดงธรรมที่กระทำให้ท่านตัดสินใจออกจากเรือน
บวชเป็นบรรพชิต โดยเห็นว่า ชีวิตมีภัยที่เงินก็ขจัดให้ไม่ได้
ภัยที่ว่านี้ก็คือความแก่และความตาย...

โดย : วัดเขาแสงสว่าง

ที่อยู่ : ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 26

ปรับปรุงล่าสุด : 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 10:43:32

ข้อมูลเมื่อ : 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 10:43:32

 
 
 
 

สื่อมีเดีย 10 อันดับ

ยถาวาที ตถาการี

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2566

เปิดดู : 17

ผู้ประพฤติธรรม สมควรแก่ธรรม

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2566

เปิดดู : 26

ธรรมสมบัติจงเสริมสร้าง

โดย วัดเขาแสงสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2566

เปิดดู : 12

อิจฺฉา นรํ ปริกปนฺโถ

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2566

เปิดดู : 42