เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

สื่อมีเดีย

เมื่อล้างมลทินความสะอาดย่อมปรากฏ

รายละเอียด

เมื่อล้างมลทินความสะอาดย่อมปรากฏ
เมื่อละความชั่วความดีย่อมปรากฏ
จงถือว่าการละความชั่วเป็นการงานสำคัญของชีวิต
ชีวิตที่ไม่มีองค์ประกอบการละความชั่วจะเสียชาติเกิด
ถ้าไม่อาบน้ำให้ร่างกายสัก ๑ เดือนจะเดือดร้อนแค่ไหน
เคยขวนขวายอาบน้ำให้จิตบ้างหรือเปล่า
ศีลธรรมเป็นเครื่องชำระล้างจิต
ผู้ไม่สนใจศีลธรรม จิตจะเดือดร้อนทุรนทุราย
ชีวิตนี้ขาดอะไรก็ได้ แต่อย่าขาดศีลธรรม
ขาดศีลธรรมจะหาความสุขแท้จริงในชีวิตไม่ได้
จะประสบความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส
จิตนั้นเป็นนาย กายเป็นบ่าว
บุคคลในโลกนี้บำรุงบำเรอบ่าว แต่ปล่อยให้นายอดอยาก
ชีวิตนี้จึงไม่ประสบผลสำเร็จ
ไม่สามารถนำชีวิตไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้
น่าสงสารที่เกิดมาเสียชาติเกิด”
หนังสือ ทิศที่ ๑๑ หน้า ๑๕๑
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ ที่อนุญาตในการเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

โดย : วัดท่าฟืน

ที่อยู่ : ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 12

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2566 21:14:17

ข้อมูลเมื่อ : 29 มกราคม พ.ศ. 2566 21:14:17

 
 
 
 

สื่อมีเดีย 10 อันดับ

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2566

เปิดดู : 38

อย่ากลัวปัญหาหรือทุกข์

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2566

เปิดดู : 64

วัด ประชารัฐ สร้างสุข

โดย วัดไทยาวาส(ท่ามอญ)

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2566

เปิดดู : 127