เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

สื่อมีเดีย

เมื่อ “เธอ” ไม่มี ! “พาหิยะ

รายละเอียด

เมื่อ “เธอ” ไม่มี !
“พาหิยะ !
เมื่อใดเธอเห็นรูปแล้ว สักว่าเห็น,
ได้ฟังเสียงแล้ว สักว่าฟัง,
ได้กลิ่นแล้ว ก็สักว่าดม,
ได้ลิ้มรสแล้ว ก็สักว่าลิ้ม,
ได้สัมผัสทางผิวกายแล้ว ก็สักว่าสัมผัส,
ได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ ก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้ว,
เมื่อนั้น “เธอ” จักไม่มี.
เมื่อใด “เธอ” ไม่มี,
เมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้,
ไม่ปรากฏในโลกอื่น,
ไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง,
นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์.”
อุ. ขุ. ๒๕/๘๓/๔๙

โดย : วัดเขานางบวช

ที่อยู่ : ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 30

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2566 21:10:24

ข้อมูลเมื่อ : 29 มกราคม พ.ศ. 2566 21:10:24

 
 
 
 

สื่อมีเดีย 10 อันดับ

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2566

เปิดดู : 38

อย่ากลัวปัญหาหรือทุกข์

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2566

เปิดดู : 63

วัด ประชารัฐ สร้างสุข

โดย วัดไทยาวาส(ท่ามอญ)

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2566

เปิดดู : 127