เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ทรัพย์สินของวัด

หอกลองหอระฆัง

โดย วัดธรรมมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

เปิดดู : 34

หอสวดมนต์

โดย วัดธรรมมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

เปิดดู : 252

ศาลาการเปรียญ

โดย วัดธรรมมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

เปิดดู : 66

อุโบสถ

โดย วัดธรรมมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

เปิดดู : 33

วัดอัมพวนาราม

โดย วัดอัมพวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู : 281

๑๙๐/๑ หมู่ 3 ถนนแสงชูโต

โดย วัดท่าเสา

ข้อมูลเมื่อ : 31-10-2564

เปิดดู : 41

อุโบสถ

โดย วัดเจ็ดโคก

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

เปิดดู : 194

1,051 รายการ / 88 หน้า
85
86
87
88