เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ทรัพย์สินของวัด

หอกลองหอระฆัง

โดย วัดธรรมมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

เปิดดู : 47

หอสวดมนต์

โดย วัดธรรมมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

เปิดดู : 268

ศาลาการเปรียญ

โดย วัดธรรมมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

เปิดดู : 90

อุโบสถ

โดย วัดธรรมมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

เปิดดู : 53

วัดอัมพวนาราม

โดย วัดอัมพวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู : 319

๑๙๐/๑ หมู่ 3 ถนนแสงชูโต

โดย วัดท่าเสา

ข้อมูลเมื่อ : 31-10-2564

เปิดดู : 59

อุโบสถ

โดย วัดเจ็ดโคก

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

เปิดดู : 212

1,051 รายการ / 88 หน้า
85
86
87
88