เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8532 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9064 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7347 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเจ็ดโคก

รหัสวัด
02740117004

ชื่อวัด
วัดเจ็ดโคก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 16 เดือน มิถุนายน ปี 2543

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

ที่อยู่
-

เลขที่
141

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางหญ้าแพรก

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
18 ไร่ 3 งาน 53.9 ตารางวา

มือถือ
0811828768

จำนวนเข้าดู : 534

ปรับปรุงล่าสุด : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 20:38:55

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:50:26

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเจ็ดโคก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 9 ไร่ 60 ตารางวา

วัดเจ็ดโคกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2543[1] โดยมีหลวงพ่อสุด ยโสธโร เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดและตั้งวัด ที่มาของชื่อวัดมาจากการที่วัดมีเรือสำเภามาล่ม 7 ลำ และได้สร้างศาลไว้ 7 ที่ จึงเรียกว่า "เจ็ดโคก" ปัจจุบันก็มีศาลนั้นอยู่ที่เดิมจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันมีพระอธิการสุข ยโสธโร เป็นเจ้าอาวาสนับตั้งแต่ พ.ศ. 2543

อาคารเสนาสนะ ได้แก่ หอสวดมนต์กว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารไม้ ศาลาอเนกประสงค์กว้าง 15 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวน 1 หลัง สร้างด้วยไม้ อาคารเสนาสนะอื่น ๆ ได้แก่ ศาลาหอฉัน และกุฏิรับรองอาคันตุกะ[2

รายการพระ

พระปลัด ชัยยุทธ ชยธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระบุญสม จรณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-03-2565

พระทรง วีรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-03-2565

พระมาโนช อธิจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-03-2565

พระภิญโญ นิราสโย

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-03-2565

พระธนวัฒน์ สุตวุฑฺฒปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

กฐิน

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

เปิดดู 43 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธาน

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

เปิดดู 58 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด