เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8532 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9064 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7347 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ทรัพย์สินของวัด

โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม

โดย วัดใหม่สุคนธาราม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู : 400

โรงเรียน

โดย วัดท่าจัด

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู : 185

กุฐิพระสง์

โดย วัดท่าจัด

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู : 60

เมรุ

โดย วัดท่าจัด

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู : 116

ที่นา

โดย วัดท่าจัด

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู : 29

ศาลาเอกประสงค์

โดย วัดท่าจัด

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู : 29

ศาลาธรรมสังเวช

โดย วัดท่าจัด

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู : 42

วิหารหลวงพ่อพุทธมหาราช

โดย วัดหน่อสุวรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู : 245

หอสวดมนต์

โดย วัดหน่อสุวรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู : 24

อุโบสถ

โดย วัดหน่อสุวรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู : 26

ศาลาการเปรียญ

โดย วัดหน่อสุวรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู : 31

หอระฆัง

โดย วัดหน่อสุวรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู : 433

1,051 รายการ / 88 หน้า
82
83
84
85
86
87
88