เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

เทศกาลงานบุญประเพณี

เทศกาลสารทข้าวหลาม

โครงการจัดงานประเพณีพื้นบ้าน  วิถีพุทธ  วิถีไทย  วิถีวัฒนธรรม
วัดหนองไม้แก่น  ๑๓๙  หมู่  ๘  ตำบลหนองลาน  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๓๐
วันจันทร์ที่  ๑๘  ถึงวันอังคารที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๕
๑.ชื่อโครงการ  งานประเพณีพื้นบ้าน  วิถีพุทธ  วิถีไทย(บุญข้าวหลามกลางเดือน  ๓)  วิถีวัฒนธรรม
๒.ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการส่งเสริมประเพณีพื้นบ้านและวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นความสามัคคีชุมชน
๓.หลักการและเหตุผล  เป็นการส่งเสริมประเพณีพื้นบ้าน อันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในชนบทซึ่งจะมีชีวิตความเป็นอยู่กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  โดยจะอยู่ในรูปแบบของประเพณี  ได้ถ่ายทอดสู่คนทุกรุ่น  ตั้งแต่เยาวชนถึงระดับผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  ซึ่งในตอนนี้ทางรัฐบาลได้มีนโยบาย  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ดังนั้นทางวัด  ชุมชน หน่วยงานราชการ  (บวร)  จึงมองเห็นความสำคัญของประเพณีนี้  และยึดหลักนโยบายของรัฐบาล  จึงได้จัดงานนี้ขึ้น

วันที่จัดงาน : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

โดย : วัดหนองไม้แก่น

ที่อยู่ : ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 520

ปรับปรุงล่าสุด : 9 เมษายน พ.ศ. 2565 12:22:21

ข้อมูลเมื่อ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 00:20:12

 
 
 
 

เทศกาลงานบุญประเพณี 10 อันดับ

ประเพณีสารทลาว

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู : 5490

งานปริวาสกรรม

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู : 2462

ปฏิบัติธรรมในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2565

เปิดดู : 2251

งานประเพณีทำบุญอัฐิรวมญาติ ประจำปี 2565

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2565

เปิดดู : 1900

งานประเพณีทิ้งกระจาดให้ทาน

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

เปิดดู : 1453

กำหนดการงานวัดท่าขนุน พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2566

เปิดดู : 1255

ยกช่อฟ้าอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

เปิดดู : 1013