เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาทีระภัทร ทองรอด

ฉายา
ญาณโสภโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
51 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 48

ปรับปรุงล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 20:10:43

ข้อมูลเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:49:13

 
 
 
 

ประวัติ

พระมหาทีระภัทร ญาณโสภโณ นามสกุล ทองรอด
เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๔ บ้านเลขที่ ๔๖ ม.๑ ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
เรียนจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดหนองทราย
อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ พัทธสีมาวัดหนองทราย พระครูศาสนกิจจานยุต วัดหนองทรายเป็นพระอุปัชฌาย์
พระสุรินทร์ กนฺตสีโล วัดหนองทราย เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระมธานนท์ จิรวฑฺฒโน วัดหนองทรายเป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2525
โรงเรียนวัดหนองทราย