เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสหัส กรรณแก้ว

ฉายา
ปญฺญาวุฑฺโฒ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
71 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 39

ปรับปรุงล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 20:05:50

ข้อมูลเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 08:39:42

 
 
 
 

ประวัติ

พระสหัส ปญฺญาวุฑโฒ นามสกุลเดิม กรรณแก้ว
เกิดที่บ้านหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดหนองหลวง
อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๖ ณ พัทธสีมาวัดหนองหลวง พระครูศรีกัลยาณคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์
พระปลัดบก สิริปุญฺโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระสมุห์พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2505
โรงเรียนวัดหนองหลวง