เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทุ่งดินดำ

รหัสวัด
02720910006

ชื่อวัด
วัดทุ่งดินดำ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
ทุ่งดินดำ

เลขที่
280

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านโข้ง

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72160

เนื้อที่
22 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 1332

ปรับปรุงล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:36:18

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 20:52:09

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดทุ่งดินดำ 
ตั้งอยู่เลขที่ 280 หมูที่ 4 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภออู่ทอง ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประ 30 นาที
วัดทุ่งดินดำได้ก่อสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2514 โดยมีนางจันทร์ทา บุญทิม ได้ถวายที่ดินจำนวน 14 ไร่ มีนายหยวก หมวดเชียงคะ
นายเเหล่ คำตัน,นายเย็น บุญศรีรอด,นายรัก ศรีเหรา,นายโฮม ศรีบุญเพ็ง,นายดำ สูนหอม,นายจำนง ศะศิประภา ได้ริเริ่มดำเนินการก่อสร้างวัด 
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาที่การ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา มีนามว่า วัดทุ่งดินดำ ในปี พ.ศ.2544
คุณสุรชัย คุณยุภาพร พงษ์พยัคเลิศ ได้ถวายที่ดิน ให้วัดอีก 8 ไร่ 2งาน 33 ตารางวา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561
รวมจำนวนที่วัดมี 22 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา
ประวัติเจ้าอาวาส/อดีต/ปัจจุปัน
1.ชื่อ พระคำสิงห์           ฉายา สิริคุตโต  พ.ศ.2544 รวม  -  ปี
2.ชื่อ พระใบฎีกาสมควร  ฉายา มุนินฺโท   พ.ศ.2546        -  ปัจจุบัน

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : เอกสารตั้งวัด (2.71 mb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระใบฎีกาสมควร มุนินฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 14-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2566

พระปานกฤษณ์ สิริธโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระเล็ก ปัญญาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระวินัย อธิชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 17-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

สามเณรนันทกร หงษามอญ

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

สามเณรฟิน -

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระชาโม สุวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

สามเณรสำรวย -

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

สามเณรธนาดล หงษามอญ

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

สามเณรธนาดุล หงษามอญ

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

สามเณร มาโนช มอญ

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

เปิดดู 87 ครั้ง

ประชุคณะสงฆ์ตำบลบ้านโข้ง เขต ๒

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 738 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

กิจกรรมเวียนเที...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปประจำ...

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

เปิดดู 492 ครั้ง

พระพุทธประจำศาล...

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

เปิดดู 273 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

นิทานชาดก สีลวน...

ข้อมูลเมื่อ 14-02-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรมสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 1671 ครั้ง

สื่อมีเดีย

วันสำคัญทางพระพ...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 112 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดทุ่งดินดำ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด