เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระเล็ก บัวทอง

ฉายา
ปัญญาธโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ต่างชาติ พม่า )

อายุ
57 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 79

ปรับปรุงล่าสุด : 18 มกราคม พ.ศ. 2565 14:05:34

ข้อมูลเมื่อ : 17 มกราคม พ.ศ. 2565 21:30:07

 
 
 
 

ประวัติ

พระเล็ก ปัญญาธโร
สถานะ
 ชื่อนายเล็ก นามสกุล บัวทอง เกิดตรงกับวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2509
ภูมิลำเนา เป็นคนมอญ
อุปสมบท
วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2536 วัดห้วยทรายขาว ตำบลบางสระพาน อำเภอบางสระพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระอุปัชฌาย์   พระครูประโชตสุตคุณ วัดห้วยทรายขาว ตำบลบางสระพาน อำเภอบางสระพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระกรรมวาจาจารย์  พระปลัดกุ่ย ขนฺติโก วัดห้วยทรายขาว ตำบลบางสระพาน อำเภอบางสระพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระอนุสาวนาจารย์ พระจำลอง ภทฺทโก วัดห้วยทรายขาว ตำบลบางสระพาน อำเภอบางสระพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิยฐานะ
สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
พ.ศ.2556 จบนักธรรรมชั่นตรี


วิทยะฐานะ
สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2556