เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
สามเณรนันทกร หงษามอญ

ฉายา
-

สถานภาพ
สามเณร (ต่างชาติ พม่า)

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 80

ปรับปรุงล่าสุด : 18 มกราคม พ.ศ. 2565 14:40:18

ข้อมูลเมื่อ : 18 มกราคม พ.ศ. 2565 07:56:29

 
 
 
 

ประวัติ

สามเณรนันทกร นามสกุล หงษามอญ
ภูมิลำเนาเดิม เป็นคนมอญ ประเทศพม่า
เกิดตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2550
บิดาชื่อ   นายเป หงษามอญ
มารดาชื่อ นางเยิง หงษามอญ
บรรพชา
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2559 วัดวังก์วิเวกการาม ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
พระอุปฌาย์ พระมหาสุชาติ สิริปญฺโญ วัดวังก์วิเวกการาม ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
วิทยะฐานะ
สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ

 

สังกัดที่วัด