เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดวิมลโภคาราม

รหัสวัด
02720803004

ชื่อวัด
วัดวิมลโภคาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 07 เดือน กรกฎาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 20 เดือน กันยายน ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
526

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สามชุก

เขต / อำเภอ
สามชุก

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72130

เนื้อที่
52 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา

โทรศัพท์
035-571100

อีเมล์
watwimonpokaram@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น

จำนวนเข้าดู : 1833

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 21:16:08

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 20:00:41

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     วัดวิมลโภคาราม  ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒๖ หมู่ที่ ๒  ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี
    เดิมชื่อ วัดรัตนโภคาราม แต่ชาวบ้านและชาวตลาดสามชุก  มักจะเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่า  วัดใหม่สามชุก  โดยมีนายผัน  โภคานันท์  พร้อมด้วยชาวบ้านและชาวตลาดสามชุก  ได้ปรึกษาหารือกันว่าสมควรที่จะสร้างวัดไว้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลในบริเวณนี้ขึ้นมาซักวัดหนึ่ง  และแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่ จากนั้นนายผัน โภคานันท์  ซึ่งเป็นหัวหน้า   ก็ได้จัดการหาสถานที่โดยการซื้อบ้างขอบ้าง  จนสามารถรวบรวมสถานที่ได้  ๒๖  ไร่  ๓  งาน  ๕๓  ตารางวา  จึงได้ดำเนินการทำเรื่องขออนุญาตสร้างวัดไปยัง  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  และได้รับอนุญาตจากทางการให้สร้างวัดได้  เมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๙๐  ต่อจากนั้น  นายผัน  โภคานันท์  ได้ชักชวนประชาชนให้ร่วมสามัคคีกันสร้างเสนาสนะ  กุฏิ  ที่พักสงฆ์  ไม่นานนักการก่อสร้างก็สำเร็จพอเป็นที่พักสงฆ์ได้  พ.ศ. ๒๔๙๑  ได้อาราธนาพระสงฆ์มาอยู่จำพรรษาเป็นจำนวนมาก
     
ในปีเดียวกันนี้  ก็ได้ทำเรื่องขอตั้งเป็นสำนักสงฆ์ไปยัง  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยนำเรื่องผ่านคณะสงฆ์อำเภอ  ซึ่งในขณะนั้นเจ้าคณะอำเภอสามชุก  สถิต  ณ  วัดสามชุก  ท่านไม่เห็นชอบด้วย  โดยอ้างว่าอยู่ใกล้กับวัดสามชุกมากเกินไป  จึงไม่เซ็นหนังสือลงความเห็น  นายผัน โภคานันท์  จึงนำเรื่องไปปรึกษากับเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี  วัดปราสาททอง  ท่านได้เห็นชอบด้วยจึงรับเรื่องไว้และรับว่าจะดำเนินการให้  แล้วได้ถามความคิดเห็นของนายผัน  โภคานันท์  ว่า  “สร้างวัด  เพื่ออะไร”  ซึ่งนายผัน  โภคานันท์  ได้กราบเรียนว่า  “เพื่อบูชาพระรัตนตรัย  และเป็นสถานที่ทำบุญบำเพ็ญกุศลของชาวบ้านชาวตลาดต่อไป”  ท่านเจ้าคณะจังหวัดชอบใจ  จึงตั้งนามวัดว่า  วัดรัตนโภคาราม    โดยให้ความหมายว่า  วัดเป็นสมบัติของพระรัตนตรัย  อีกความหมายหนึ่งว่า  วัดเป็นที่ใช้สอยของพระรัตนตรัย  คำว่า  โภคะ  หมายถึงสมบัติ  อันเป็นนามสกุลของนายผัน โภคานันท์  คำว่า  อาราม  คือ  วัด  เป็นศาสนสถาน  ได้ตกลงใช้ชื่อนี้ตั้งแต่นั้นมา จนถึง  พ.ศ. ๒๕๐๙  ได้ทำเรื่องขอพระราชทานวิสุงคามสีมา  เสนอไปยังกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อกรมการศาสนาได้รับเรื่องแล้วได้ท้วงติงมาว่า  วัดนี้ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดสำนักสงฆ์เมื่อใด  ทางกรมค้นแล้วไม่มีหลักฐานเอกสาร  ถ้าทางวัดมีหลักฐานขอให้นำไปที่กรมการศาสนาด่วน  ทางวัดได้ทำการหาหลักฐานปรากฏว่า ที่อำเภอก็ไม่มีและที่จังหวัดก็ไม่มี จึงได้ไปที่กรมการศาสนาและแจ้งเรื่องให้ทราบ ทางกรมการศาสนาจึงให้ทางวัดทำเรื่องขอตั้งสำนักสงฆ์ใหม่ ส่วนในเรื่องการขอพระราชทานวิสุงคามสีมานั้นขอให้พักไว้ก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ในที่สุดก็ได้ทำเรื่องขอตั้งสำนักสงฆ์ใหม่ ซึ่งในช่วงนี้ก็ได้มี นายสด นางพุด  อ่อนวิมล ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินอีก  ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินที่ติดต่อกับที่ดินเดิม จึงได้ทำเรื่องทำผังวัดรวมกันแจ้งชื่อและนามสกุลของเจ้าของที่ดินทั้งสองไปยังกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการและมหาเถรสมาคมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วลงมติให้ชื่อวัดใหม่ว่า วัดวิมลโภคาราม โดยเอาคำที่เป็นนามสกุลของเจ้าของที่ดินทั้งสองมาใส่ไว้ มีความหมายว่า วัดมีโภคสมบัติไร้มลทิน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ต่อมาอีกไม่นานก็ได้ดำเนินการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา และได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๑๓  ส่วนอุโบสถหลังใหม่  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม) กิตฺติเสโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระครูพิมลสุวรรณเขต, ดร. (สนิท) สุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระนิคม นิคมธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระประสิทธิ์ ขนฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระเสริม มหาญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระจรูญ โอภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระใบฎีกาประเสริฐ ปุญญวโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-04-2565

พระเรืองฤทธิ์ มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2567

พระทรงกาญจน์ อริยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2567

พระชัยวัฒน์ ปญญาวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2567

พระธนพล กิตฺติเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2567

พระณรงชัย วิสิฎฺฐกุโล

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2567

พระวินิจ ขนฺติมโน

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2567

แม่ชีพิมพ์กมล ศิริวิมลธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2566

เปิดดู 122 ครั้ง

งานในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 18-11-2565

เปิดดู 45 ครั้ง

งานศาสนศึกษา คณะสงฆ์ ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 27-12-2564

เปิดดู 340 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีทอดกฐินส...

วันที่จัดงาน : 04-11-2566

เปิดดู 56 ครั้ง

ทำบุญประเพณีวัน...

วันที่จัดงาน : 01-08-2566

เปิดดู 92 ครั้ง

กฐินสามัคคี วัด...

วันที่จัดงาน : 15-09-2565

เปิดดู 158 ครั้ง

ทำบุญประเพณีสงก...

วันที่จัดงาน : 15-04-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหารหลวงพ่อสาม...

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

เปิดดู 201 ครั้ง

หลวงพ่อนาคปรก

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2565

เปิดดู 1436 ครั้ง

หลวงพ่อมหาเศรษฐ...

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2565

เปิดดู 1908 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วีดีโอแนะนำวัด

ข้อมูลเมื่อ 02-03-2565

เปิดดู 108 ครั้ง

สาระธรรม

ศาลาพูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 348 ครั้ง

ต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 566 ครั้ง

สื่อมีเดีย

บุญวาสนาช่วยได้

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 92 ครั้ง

คติธรรมเตือนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 159 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

พระประธานอุโบสถหลังเก่า

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด