เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8328 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8834 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม) ผิวเผือก

ฉายา
กิตฺติเสโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
83 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส
เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

จำนวนเข้าดู : 479

ปรับปรุงล่าสุด : 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 16:43:04

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 18:38:11

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก(จร.ชอ.)
ได้รับ พ.ศ. 2518
พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท(จอ.ชท.)
ได้รับ พ.ศ. 2532
พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก(จอ.ชอ.)
ได้รับ พ.ศ. 2537
พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ(จอ.ชพ.)
ได้รับ พ.ศ. 2546
พระราชาคณะ
ได้รับ พ.ศ. 2559

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2503
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2505

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2496
โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์