เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ที่พักสงฆ์เขาพุคำ

รหัสวัด
ทพส./สพ./ดช.020

ชื่อวัด
ที่พักสงฆ์เขาพุคำ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
ที่พักสงฆ์

วันตั้งวัด
วันที่ 11 เดือน มิถุนายน ปี 2530

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วังคัน

เขต / อำเภอ
ด่านช้าง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72180

เนื้อที่
12 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0983266337

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 358

ปรับปรุงล่าสุด : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 17:44:12

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:15:22

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติที่พักสงฆ์เขาพุคำ
          ในปีพ.ศ. ๒๕๓๐ ที่แห่งนี้เป็นป่ารก ของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้จึงลงความเห็นกันที่จะจัดสร้างสำนักสงฆ์ปฏิบัติขึ้นมา แล้วตกลงว่าจะเอาสถานที่แห่งนี้ทำเป็นสำนักสงฆ์ จึงร่วมมือกันกับพระภิกษุที่มาอยู่ที่นี่ในตอนนั้นกับชาวบ้านในหมู่บ้าน ทำความสะอาดสถานที่นี้และร่วมกันสร้างฌาปนสถาน ขึ้นมาโดยอาศัยปัจจัยจาก ญาติโยม ผู้ที่มาร่วมทำบุญกับสถานที่แห่งนี้ และสร้างเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ อาทิเช่น ศาลาการเปรียญ หอกระจายเสียง โบสถ์ กุฏิพระ และ อื่นๆ เป็นต้น ด้วยความร่วมมือเหล่านี้จึงทำให้เกิดสำนักสงฆ์เขาพุคำขึ้นมาเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชาวบ้าน ที่ได้มาร่วมทำบุญ สร้างบุญบารมี กันต่อไป
ลำดับเจ้าอาวาส
          ๑.พระอาจารย์ ดำ                                          (ปีใดไม่ปรากฏ)
          ๒.พระอาจารย์ จรัญ จรณธมฺโม                        (พ.ศ.๒๕๔๐ - พ.ศ.๒๕๕๑)
          ๓.พระอาจารย์ ประสงค์ ปญญาวุฒฺโฑ              (พ.ศ.๒๕๕๑ - ปัจจุบัน)
ที่ตั้งของสำนักสงฆ์
          ทิศเหนือ               ติดต่อกับ หมู่บ้านหนองอีเงิน 
          ทิศใต้                   ติดต่อกับ หมู่บ้านเขาโล้น
          ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ หมู่บ้านทุ่งกว้าง
          ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ หมู่บ้านวังคัน
 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระประสงค์ ปญฺญาวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระกุมภา กตฺปุณโย

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระขจร ขนฺติวโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระเอกรินทร์ สุจิตโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู 69 ครั้ง

กิจกรรมประจำปี

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 318 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทอดผ้าป่า

วันที่จัดงาน : 26-02-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปปางแส...

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 109 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ถอดรหัสพุทธ หลว...

ข้อมูลเมื่อ 27-02-2565

เปิดดู 442 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

เปิดดู 98 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

เปิดดู 83 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ที่พักสงฆ์พุคำ

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

พระพุทธรูป

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด