เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระขจร บุรุษชาต

ฉายา
ขนฺติวโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
82 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 14

ปรับปรุงล่าสุด : 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 18:38:04

ข้อมูลเมื่อ : 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 18:38:04

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ  พระขจร  ฉายา  ขนฺติวโร                   .                                                  
อายุ  83  พรรษา  วิทยฐานะ  ประถมศึกษา        .                          
ที่พักสงฆ์เขาพุคำ  ตำบลวังคัน เขต  2  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี                   
เลขหนังสือสุทธิ  57  /  2565  บัตรประชาชน  3101600004729               
ตำแหน่ง  พระลูกวัด                                                                                
สถานะเดิม  ชื่อ  นายขจร  นามสกุล  บุรุษชาต                         
เกิดวันศุกร์  แรม  2   ค่ำเดือน  8   ปี  กุล  ตรงกับวันที่  15  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2483                       
บิดาชื่อ  นายเกลือ  นามสกุล  บุรุษชาต  มารดาชื่อ  นางสำราญ  นามสกุล  บุรุษชาต                                      
ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่  234/20  หมู่  2  ตำบลลำพยา  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม                                  
อุปสมบท  วันอังคาร  12  ค่ำเดือน 8  ปี  ขาล ตรงกับวันที่  12  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2565
วัดทับผึ้ง  ตำบลวังคัน  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี                                                              
พระอุปัชฌาย์  พระครูวิบูลนาคประทีป  วัดทับผึ้ง  ตำบลวังคัน  อำเภอด่านช้าง                  จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                                                    
พระกรรมวาจาจารย์  พระสมุห์ บรรเทิง  ถิรสีโลวัดทับผึ้ง  ตำบลวังคัน  อำเภอด่านช้าง         จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                                                        
พระอนุสาวนาจารย์  พระอธิการโกศล  กตสาโร  วัดกกซาง  ตำบลวังคัน  อำเภอด่านช้าง       จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                .
วิทยฐานะ  พ.ศ. 2475   สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่  6  จากโรงเรียนวัดลำพยา

สังกัดที่วัด

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2475
โรงเรียนวัดลำพยา