เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระเอกรินทร์ หอมดวงจันทร์

ฉายา
สุจิตโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
42 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 21

ปรับปรุงล่าสุด : 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 18:45:20

ข้อมูลเมื่อ : 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 18:45:20

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ  พระเอกรินทร์  ฉายา  สุจิตโต                .                                                  
อายุ  42  พรรษา  5  วิทยฐานะ  ประถมศึกษา        .                          
ที่พักสงฆ์เขาพุคำ  ตำบลวังคัน เขต 2 อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี                                          
เลขหนังสือสุทธิ  80 / 25660 บัตรประชาชน  3720400748671             
ตำแหน่ง  พระลูกวัด                                                                                
สถานะเดิม  ชื่อ  นายเอกรินทร์  นามสกุล  หอมดวงจันทร์                   
เกิดวันศุกร์  8  ค่ำเดือน  2  ปี  กุล  ตรงกับวันที่  5  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  22523                       
บิดาชื่อ  นายทนากร  นามสกุล  หอมดวงจันทร์  มารดาชื่อ  นางวาสนา  นามสกุล  หอมดวงจันทร์                                      
ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่  117  หมู่  9  ตำบลวัดโบสถ์  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี                              
อุปสมบท  วันอังคาร  11  ค่ำเดือน  8  ปี  ขาล  ตรงกับวันที่  2  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2560
วัดทับผึ้ง  ตำบลวังคัน  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี                                                              
พระอุปัชฌาย์  พระครูวิบูลนาคประทีป  วัดทับผึ้ง  ตำบลวังคัน  อำเภอด่านช้าง                  จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                                                                                      
พระกรรมวาจาจารย์  พระสมุห์ บรรเทิง  ถิรสีโลวัดทับผึ้ง  ตำบลวังคัน  อำเภอด่านช้าง         จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                            
พระอนุสาวนาจารย์  พระอธิการโกศล  กตสาโร  วัดกกซาง  ตำบลวังคัน  อำเภอด่านช้าง       จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                       ..
วิทยฐานะ  พ.ศ.  2553  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สังกัดที่วัด

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล