เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูอุตตรการบดี กลมเกลียว

ฉายา
เขมเสฏฺฺโฐ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
48 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี
เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นพระปริยัตินิเทศก์

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 283

ปรับปรุงล่าสุด : 19 มกราคม พ.ศ. 2565 16:02:54

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:40:11

 
 
 
 

ประวัติ

พระครูอุตตรการบดี (เกษมสันต์  เขมเสฏฺโฐ)  นามสกุล กลมเกลียว  เกิดวันที่ ๕  กรกฎาคม ๒๕๑๗
ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร
สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก พ.ศ.๒๕๓๔
สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค  พ.ศ.๒๕๓๘
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ พ.ศ.๒๕๕๘
เป็นพระครูปลัดฐานานุกรมพระธรรมปัญญาภรณ์ที่ “พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์” พ.ศ.๒๕๕๗
เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูอุตตรการบดี” พ.ศ. ๒๕๕๘

สมณศักดิ์

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์
ได้รับ พ.ศ. 2557
พระครูอุตตรการบดี
ได้รับ พ.ศ. 2558

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2532
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2533
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2534
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2534
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2535
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2536
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2540
กศน.นครชัยศรี