เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8465 รูป
สามเณร
316 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7306 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

รูปเหมือนและสังขารหลวงปู่แก้ว

รายละเอียด
รูปเหมือนและสังขารหลวงปู่แก้ว รตนคุณานุสรณ์ ท่านเจ้าคุณ พระเทพสาครมุนี หลวงปู่แก้ว สุวณณโชโต ได้เป็นเจ้าอาวาส วัดสุทธิวาตวราราม และเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อท่านดำรงชีวิตอยู่ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่วัด แก่คณะสงฆ์ และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดถึงประชาชนจังหวัดอื่นทั่วไปเป็นอันมาก ท่านได้ปฏิบัติดีเองด้วย สอนให้ผู้อื่นปฏิบัติดีด้วย สมด้วยนามเดิมของท่านว่า "แก้ว" ซึ่งเป็นรัตนะ คือแก้วอันประเสริฐ ท่านจึงมีเกียรติศัพท์ คือเสียงสรรเสริญขจรไปไกลกว้างขวาง เป็นที่เคารพนับถือของพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป เป็นที่ทรงรู้จักปสาทการแห่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าทั้ง 2 พระองค์ และพระราชโอรสธิดา ได้เคยเสด็จฯ ในโอกาศต่าง ๆ ณ วัดสุทธิวาตวราราม ขอให้ท่านเจ้าคุณ พระเทพสาครมุนี หลวงปู่แก้ว สุวณณโชโต สถิตอยู่คู่วิหารตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2529

โดย : วัดสุทธิวาตวราราม

ที่อยู่ : ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

จำนวนเข้าดู : 187

ปรับปรุงล่าสุด : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 10:16:37

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:11:03

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

งานสร้างกุฎีสงฆ์ จำนวน 6 ห้อง

โดย : วัดธรรมศาลา

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2566

เปิดดู : 91

บูรณะกุฏิสงฆ์

โดย : วัดไผ่สามตำลึง

ข้อมูลเมื่อ : 20-09-2566

เปิดดู : 60

ท้าวเวสสุวัณ

โดย : วัดน่วมกานนท์

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2566

เปิดดู : 85

พระอุโบสถ

โดย : วัดสุทธิวาตวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู : 318

พระประธาน

โดย : วัดสุทธิวาตวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู : 338