เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ที่พักสงฆ์ประทีปโลก

รหัสวัด

ชื่อวัด
ที่พักสงฆ์ประทีปโลก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
ที่พักสงฆ์

วันตั้งวัด
วันที่ 06 เดือน เมษายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านสำนักโก

เลขที่
-

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ไร่รถ

เขต / อำเภอ
ดอนเจดีย์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72170

เนื้อที่
15 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 1476

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 15:21:08

ข้อมูลเมื่อ : 21 มกราคม พ.ศ. 2565 15:53:52

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์สมาธิประทีปโลกก์ สถานที่ตั้ง บ.สำนักโก หมู่ที่ 7 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ บนที่ดิน ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๙๔ ตารางวา โดยคุณปรานอม และ คุณสมนึก วันเลี้ยง ร่วมถวาย ๒ ไร่ พร้อมถวายสร้างศาลาปฏิบัติธรรมจำนวน ๑ หลังมูลค่า ๓ ล้านบาท อีก ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๙๔ ตารางวา สาธุชนร่วมปัจจัยซื้อถวาย
เสนาสนะประกอบด้วย

  1. ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร x ยาว ๓๐ เมตร        จำนวน ๑ หลัง
  2. ห้องครัว                                                          จำนวน ๑ หลัง
  3. โรงอาหาร                                                       จำนวน ๑ โรง
  4. ห้องสุขา                                                          จำนวน ๓ หลัง
  5. ห้องฝึกสมาธิ                                                    จำนวน ๑ ห้อง
  6. บ่อบาดาล                                                        จำนวน ๑ บ่อ
  7. สระเก็บน้ำสำหรับการเกษตร                                 จำนวน ๑ สระ

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระธานุสรณ์ ฐานุสรโณ

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระชลินทร์ กนฺตวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระกสิณพจน์ สิริวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระกาลพิชัย ปรกฺกโม

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

แม่ชีปนัดดา ปรียชัยชาญ

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

แม่ชีรักชนก จันทร์ประสิทธ์

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

แม่ชีปรียา พลกล้า

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

แม่ชีวารี ศรีบุญเพ็ง

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

แม่ชีธนาวรรณ ศรีกล่ำ

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

แม่ชีพิมพ์ปวีณ์ ทินนิลย์

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

แม่ชีฉัตรรัน์ นันท์ธนวิมล

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

แม่ชีอรันย์ภร เรืองขำ

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

แม่ชีศุภะชรัตนุ์วดี ศิริฤกษ์รัตน

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

แม่ชีมู โกน โลน

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

แม่ชีสุจิตรา ศรีบุญเพ็ง

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญชวนสร้างลานธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

พิธีเวียนเทียนว...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 122 ครั้ง

พิธีบวงสรวงบอกก...

วันที่จัดงาน : 21-01-2565

เปิดดู 155 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระนารายณ์ทรงพญ...

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 334 ครั้ง

อนุสาวรีย์สมเด็...

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 138 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

เรื่องของปัญญา

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 417 ครั้ง

เรื่องของจิต

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 213 ครั้ง

เวลาปฏิบัติฝึกสมาธิ

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 231 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ธรรมะบรรยายหัวข...

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 123 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด