เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
แม่ชีสุจิตรา ศรีบุญเพ็ง

ฉายา

สถานภาพ
แม่ชี (ไทย)

อายุ
59 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 110

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มกราคม พ.ศ. 2565 18:15:53

ข้อมูลเมื่อ : 23 มกราคม พ.ศ. 2565 18:15:53

 
 
 
 

ประวัติ

๑. สถานะปัจจุบัน
          ชื่อ  แม่ชีสุจิตรา    นามสกุล  ศรีบุญเพ็ง
          ที่พักสงฆ์ประทีปโลก      ตำบล  ไร่รถ  อำเภอ   ดอนเจดีย์      จังหวัด  สุพรรณบุรี  
รหัสไปรษณีย์  72170   โทรศัพท์   0615498040
          เลขประจำตัวประชาชน 3720900604024
๒. สถานเดิม
          ชื่อ นางสุจิตรา    นามสกุล  ศรีบุญเพ็ง
          เกิดวันที่  14  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2507
บิดาชื่อ  นายจันดา    มารดาชื่อ นางบุญมา
         บ้านเลขที่ 28  หมู่ที่ 8. ตำบล บ้านโข้ง   อำเภออู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี
๓. วิทยฐานะ
          พ.ศ.2517  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดจำปา

สังกัดที่วัด

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2517
โรงเรียนวัดจำปา