เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
แม่ชีพิมพ์ปวีณ์ ทินนิลย์

ฉายา

สถานภาพ
แม่ชี (ไทย)

อายุ
43 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 69

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มกราคม พ.ศ. 2565 17:47:28

ข้อมูลเมื่อ : 23 มกราคม พ.ศ. 2565 17:47:28

 
 
 
 

ประวัติ

๑. สถานะปัจจุบัน
          ชื่อ  แม่ชีพิมพ์ปวีณ์    นามสกุล  ทินนิลย์
          ที่พักสงฆ์ประทีปโลก      ตำบล  ไร่รถ  อำเภอ   ดอนเจดีย์      จังหวัด  สุพรรณบุรี  
รหัสไปรษณีย์  72170   โทรศัพท์   0935615299
          เลขประจำตัวประชาชน 3110100847271
๒. สถานเดิม
          ชื่อ น.ส.พิมพ์ปวีณ์    นามสกุล  ทินนิลย์
          เกิดวันที่  17  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2522
บิดาชื่อ  นายพยุง    มารดาชื่อ นางราตรี
         บ้านเลขที่ 1051  หมู่ที่ 7 . ตำบล บางปูใหม่   อำเภอเมือง    จังหวัดสมุทรปราการ
 
๓. วิทยฐานะ
          พ.ศ.2536  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ

สังกัดที่วัด

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2536
โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ