เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูโกวิทสุตการ (ระพิน) นาคจินวงษ์

ฉายา
อภิชาโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
60 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระนักเผยแพร่
เป็นพระปริยัตินิเทศก์
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกเขมา
เป็นรองเจ้าคณะอำเภออำเภอนครชัยศรี

จำนวนเข้าดู : 1116

ปรับปรุงล่าสุด : 24 กันยายน พ.ศ. 2566 18:47:28

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 10:34:53

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสัญญบัตร จ้าอาวาสวัดราษฎ์ ชั้นเอก (จร.ชอ.)
ได้รับ พ.ศ. 2553
พระครูสัญญบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก (ทจอ.ชอ.)
ได้รับ พ.ศ. 2557

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2529
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2530
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2531
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2537

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์ นครปฐม