เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธวชิรปราการ (หลวงพ่อเพชร)

รายละเอียด

ประวัติหลวงพ่อเพชร
พระพุทธวชิรปราการ หรือ หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปที่ได้หล่อขึ้นใหม่ เพื่อประดิษฐานไว้ ณ ภายในพระอุโบสถจัตุรมุขยอดมณฑป ๒ ชั้นหลังใหม่ ของวัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) โดยได้ทําพิธีหล่อ เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ตรงกับวันแรม ๔ ค่ํา เดือน ๕ ปีมะแม มีขนาดหน้าตัก ๑๐๙ นิ้ว โดยมี พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดชนะสงครามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานประกอบพิธีเททองฝ่ายสงฆ์
พระพุทธวชิรปราการองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเพชร หรือเรียกอีกอย่างว่า “พระนิรันตราย” มีพระพุทธลักษณะ ในอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิ ไขว้พระชงฆ์
หงายพระบาททั้ง ๒ ข้าง ทรงวางพระหัตถ์ขวา หงายทับ พระหัตถ์ซ้าย ซ้อนกันบนพระเพลา ซึ่งแตกต่างจากปางสมาธิทั่วๆไป ก่อนถึงพิธีหล่อ คณะสงฆ์ภายในวัดได้ปรึกษาตกลง อัญเชิญพระนามอันเป็นมงคลว่า “พระพุทธวชิรปราการ” และให้เรียกขานนามสั้นๆ ว่า “หลวงพ่อเพชร” โดยอาศัยเหตุ ๔ ประการ คือ
๑) วัดมีชื่อว่า “วัดป้อมวิเชียรโชติการาม” มีคําว่า “วิเชียร” ที่แปลว่า“เพชร” ปรากฏอยู่ในชื่อของวัด
๒) พระนามเต็มของพระประธานว่า “พระพุทธวชิรปราการ” มีคําว่า“วชิร” ซึ่งแปลว่า “เพชร” ปรากฏอยู่เช่นเดียวกัน
๓) พระพุทธปฏิมากรองค์นี้ มีพระพุทธลักษณะพิเศษที่เรียกว่า “ปางสมาธิเพชร”
๔) เจ้าอาวาสผู้เป็นประธานดําเนินการสร้าง มีพระราชทินนาม ตาม สัญญาบัตรว่า “พระครูวิเชียรโชติคุณ” ซึ่งก็มีคําว่า “วิเชียร” มีความหมายว่า “เพชร” อีกเช่นเดียวกัน เพราะอาศัยเหตุทั้ง ๔ ประการดังที่กล่าวมาแล้วนี้ จึงได้เรียกนามพระประธาน ภายในพระอุโบสถของวัดป้อมวิเชียรโชติการามว่า “หลวงพ่อเพชร” ตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา

โดย : วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

ที่อยู่ : ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

จำนวนเข้าดู : 1354

ปรับปรุงล่าสุด : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 18:37:05

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:22:54

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

บูรณะกุฏิสงฆ์

โดย : วัดไผ่สามตำลึง

ข้อมูลเมื่อ : 20-09-2566

เปิดดู : 5

ท้าวเวสสุวัณ

โดย : วัดน่วมกานนท์

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2566

เปิดดู : 35

พระอุโบสถ

โดย : วัดสุทธิวาตวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู : 278

พระประธาน

โดย : วัดสุทธิวาตวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู : 278

อุโบสถวัดไทรย์

โดย : วัดไทรย์

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู : 81