เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาวีรธิษณ์ อินทะโพธิ์

ฉายา
วรินฺโท

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
53 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระปริยัตินิเทศก์

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

จำนวนเข้าดู : 319

ปรับปรุงล่าสุด : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 06:25:55

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:04:09

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติพระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท สถานเดิม ชื่อนายวีรธิษณ์ อินทะโพธิ์ เกิดวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ที่บ้านเลขที่ ๓๑ ม.๗ ต.ถอนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี บิดา ชื่อนาย อินตา มารดาชื่อนางอุดม อุปสมบท วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ณ.วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พระอุปัชฌาย์ พระครูโกมุทธรรมสาคร วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาสมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการวิทย์ กุสลขิตฺโต วัดชีผ้าขาว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร วิทยฐานะ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๙ ประโยค งานปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับการแต่ตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ.วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร งานพิเศษ เป็นครูสอนนักธรรม เป็นครูสอนภาษาบาลี เป็นอาจารย์สอนของมหาวิทยาลัยสงฆ์พุทะปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง เป็นผู้อำนวยการศูนย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์พุทะปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง ณ.ศูนย์วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2526
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 9 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548