เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่ากระบือ

รหัสวัด
02740205003

ชื่อวัด
วัดท่ากระบือ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดท่ากระบือ

เลขที่
17

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางยาง

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74110

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 1688

ปรับปรุงล่าสุด : 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 14:13:49

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 20:50:02

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดท่ากระบือ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๕ บ้านบางยาง ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วัดท่ากระบือนี้ไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดเกี่ยวกับการสร้างวัด ประมาณว่าสร้างขึ้นในราว พ.ศ.๒๔๓๙ เดิมทีเริ่มเป็นวัดเล็ก ๆ
มีพระผู้เฒ่าเป็นเจ้าสำนักดูแลวัดชาวบ้านเรียกว่า วัดท่าควาย เนื่องจากชาวบ้านนำควายข้ามไปมาที่หน้าวัด เพราะว่าวัดอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีน พ่อค้าหรือชาวนา ได้นำควายมาเพื่อค้าขายบ้าง ทำนาบ้าง ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๑ พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณพระไพโรจน์วุฒาจารย์ ได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ ท่านได้ก่อสร้างวัด พัฒนาวัดมีเสนาสนะต่าง ๆ เช่น พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เป็นต้น กล่าวได้ว่า ท่านเป็นองค์ริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาวัดท่ากระบือให้เป็นวัดที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างในสมัยนั้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ พระเดชพระคุณได้มรณภาพลง พ.ศ. ๒๕๐๑
พระครูสาครบุญวัฒน์ (หลวงพ่อหยัด กตปุญฺโญ) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๒
และในปัจจุบันเจ้าอาวาส คือ พระครูสิริสาครธรรม (จำนงค์ คุณงฺโค) ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปที่ ๓ ของวัดท่ากระบือ

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสิริสาครธรรม คุณงฺโค

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2566

พระครูสาครสิทธิวัฒน์ ฐิตเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-11-2564

พระไพฑูรย์ ฐิตาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระธีระพงษ์ พลธโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระสุวิทย์ สิวิชาโน

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระพินิจ ธมฺมสุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระพสุธร ฐิตขนฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระครูสมุห์สุเทพ นรินฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2567

พระมหานุภาพ โฆษกธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระภาณุวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระสมโชค เขมโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระชัย ปสาทชโย

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระสมบัติ ปสาทจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระกิตติศักดิ์ กิตฺติสทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระสุรินทร์ อติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระสุทิน ฉนฺททินฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระมหาประวิทย์ ปวิชฺโช

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระสมบุญ ฐิตปุณฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระนิวัตร สุวตฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระใบฎีกาสมพงษ์ พลชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2567

พระวรดร จริยวโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระภิเษก อภิสทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระสราวุธ สทฺธาวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระทวีชีย กวิวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระปลัดณัฐพงษ์ วรณฎฺโฐ

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2567

พระเสวก อาภาสโย

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระภาณุ ธมฺมกโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระสุวิทย์ จิตฺตภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระธนนนท์ เขมนนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระพยงค์ อคฺคจิตโต

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระบุญทิ้ง สีลปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2566

สามเณรประทานพร น้อยกลิ่น

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระญาณกร อธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2566

พระศุภวัฒน์ อนุวฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2566

พระมงคล สุคนโธ

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2566

พระธนิตพล ธนิตฺพโล

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2566

พระธนวัฒน์ สธมฺมิโก

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2566

พระเสรี สารกิจฺโจ

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2566

พระโสภณ ปุตฺตโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

สวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2567

เปิดดู 23 ครั้ง

การประชุมพระสังฆาธิการอำเภอกระทุ่มแบน

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2566

เปิดดู 124 ครั้ง

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีวัดท่ากระบือ

ข้อมูลเมื่อ : 01-06-2566

เปิดดู 236 ครั้ง

การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลเมื่อ : 23-03-2566

เปิดดู 65 ครั้ง

งานอายุวัฒนมงคล พระครูสิริสาครธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 26-11-2565

เปิดดู 357 ครั้ง

งานประเพณีลอยกระทง

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2565

เปิดดู 190 ครั้ง

งานกฐินสามัคคีวัดท่ากระบือ ประจำปี ๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2565

เปิดดู 2592 ครั้ง

งานประจำปีวัดท่ากระบือ

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

เปิดดู 5616 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญเทศการวันอ...

วันที่จัดงาน : 01-08-2566

เปิดดู 49 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

โครงการ วัด ประ...

ข้อมูลเมื่อ 20-10-2566

เปิดดู 44 ครั้ง

งานมหกรรมการจัด...

ข้อมูลเมื่อ 26-07-2566

เปิดดู 73 ครั้ง

หมู่บ้านรักษาศี...

ข้อมูลเมื่อ 27-10-2564

เปิดดู 248 ครั้ง

การตรวจเยี่ยม "...

ข้อมูลเมื่อ 26-10-2564

เปิดดู 72 ครั้ง

สาระธรรม

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดท่ากระบือ

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2566

เปิดดู 84 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด