เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสาครสิทธิวัฒน์ โอ้อากาศ

ฉายา
ฐิตเตโช

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
61 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระนักเผยแพร่

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ

จำนวนเข้าดู : 72

ปรับปรุงล่าสุด : 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 18:13:25

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 15:01:44

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ            พระครูสาครสิทธิวัฒน์     ฉายา ฐิตเตโช
ชื่อเดิม  ไพศาล  นามสกุล  โอ้อากาศ
อายุ           ๖๐     พรรษา  ๓๒       คณะสงฆ์ฝ่าย  มหานิกาย
สังกัด         วัดท่ากระบือ
เขต/อำเภอ กระทุ่มแบน  จังหวัด สมุทรสาคร
เกิด           วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
อุปสมบท    วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
พระอุปัชฌาย์ พระครูสาครปัญญาคุณ
วิทยฐานะ นักธรรมเอก  ป.ธ ๑-๒
ตำแหน่งทางการปกครอง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดท่ากระบือ

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูสาครสิทธิวัฒน์
ได้รับ พ.ศ. 2544

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2527
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2540