เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8689 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9236 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7509 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสมุห์จตุรภัทร มณีโชติ

ฉายา
ติสฺสโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
48 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดโค้งบ่อแร่

จำนวนเข้าดู : 76

ปรับปรุงล่าสุด : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:23:35

ข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:04:11

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ - นามสกุล พระจตุรภัทร มณีโชติ ฉายา ติสฺสโร วิทยฐานะ ม.๖ โรงเรียน พระโขนงพิทยาลัย สถานภาพ พระภิกษุ (ไทย) เกิดวัน เสาร์ ที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคมคมพ.ศ.๒๕๑๗ วัดโค้งบ่อแร่ เลขที่๑/๑ ม.๙ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ๗๒๒๔๐ อุปสมบทที่ วัดกันทลีพนาราม เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ พระอุปัชฌาย์ พระครูโสภณปัญญาวุธ พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการสุทัศน์ พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการทนง

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสมุห์
ได้รับ พ.ศ. 2562

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2542

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2529
โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัย