เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์

การแข่งขันกีฬา "หนองสะเดาเกมส์" (ครั้งที่ ๑) ณ ลานกีฬาวัดสุวรรณตะไล ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
๒. เพื่อพัฒนาร่างกาย สติปัญญา พลามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
๓. เพื่อให้รู้จักกฎกติกา การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
๔. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๕. เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(415.88 kb)

ไฟล์แนบ 2
(445.99 kb)

ไฟล์แนบ 3
(516.92 kb)

ไฟล์แนบ 4
(391.48 kb)

ไฟล์แนบ 5
(710.19 kb)

โดย : วัดสุวรรณตะไล

ที่อยู่ : ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 18

ปรับปรุงล่าสุด : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 19:24:45

ข้อมูลเมื่อ : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 19:24:45

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

โดย วัดหนองกระทู้

ข้อมูลเมื่อ : 20-03-2566

เปิดดู : 3

งาน อปต

โดย วัดหนองพงษ์เจริญสุข

ข้อมูลเมื่อ : 18-03-2566

เปิดดู : 10