เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8328 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8834 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทอดผ้าป่าสามัคคีประเพณีสงกรานต์ สร้างศาลาธรรมสังเวช

 เชิญร่วมทอดผ้าป่า สามัคคี

สมทบทุนสร้างศาลาธรรมสังเวช

ณ วัดนันทวัน ต.สระพังลาน  อู่ทอง  สุพรรณบุรี

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่  ๑๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา      10.00 น.      พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา      11.00 น.      ร่วมทอดผ้าป่า//พระสงฆ์ฉันเพล

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์

                  พระครูธรรมสารรักษา   รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

                     พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์   รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

พระรัตนเวที                   เจ้าคณะอำเภออู่ทอง

พระศรีประจันตคณาภิบาล        เจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์

พระปริยัติวรคุณ              เจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง

พระครูโสภณคุณาธาร       เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า

พระครูสุวรรณปริยัตยาทร เจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์

พระครูศรีปริยัตยานุศาสก์ เจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

พระครูสุวรรณประชานุกูล  รองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง

พระครูโสภณโพธิมัณฑ์      รองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง

พระครูสิริวรธรรมาภินันท์  รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

พระครูสิริวุฒิรังสี             รองเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า

วันที่จัดงาน : 1 เมษายน พ.ศ. 2565 - 18 เมษายน พ.ศ. 2565

โดย : วัดนันทวัน

ที่อยู่ : ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 105

ปรับปรุงล่าสุด : 1 เมษายน พ.ศ. 2565 10:47:22

ข้อมูลเมื่อ : 1 เมษายน พ.ศ. 2565 10:42:39

 
 
 
 

เทศกาลงานบุญประเพณี 10 อันดับ

ประเพณีสารทลาว

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู : 5626

งานปริวาสกรรม

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู : 2593

ปฏิบัติธรรมในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2565

เปิดดู : 2283

งานประเพณีทำบุญอัฐิรวมญาติ ประจำปี 2565

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2565

เปิดดู : 1985

งานประเพณีทิ้งกระจาดให้ทาน

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

เปิดดู : 1514

กำหนดการงานวัดท่าขนุน พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2566

เปิดดู : 1354

เทศกาลงานประจำปี 2567

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2566

เปิดดู : 1141

ยกช่อฟ้าอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

เปิดดู : 1085