เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7296 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญวันวิสาชบูชา

..วันวิสาขบูชา..
วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขอเรียนเชิญ ตักบาตร รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา
วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
วันวิสาขบูชา มีเหตุการณ์สำคัญ เกิดขึ้น 3 ประการ ดังนี้
วันประสูติ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้อุบัติขึ้นบนผืนโลก
หลังจากนั้นได้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ"
วันตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงเจริญสมาธิภาวนา จนจิตเป็นสมาธิ จนกระทั่ง
ยามต้น: ทรงบรรลุ"บุพเพนิวาสานุสติญาณ"
คือทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่น
ยามสอง: ทรงบรรลุ"จุตูปปาตญาณ "
คือการรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ยามสาม: ทรงบรรลุ"อาสวักขยญาณ"
คือรู้วิธีกำจัดกิเลสด้วย อริยสัจ ๔
(ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)
ได้ตรัสรู้เป็น"พระสัมมาสัมพุทธเจ้า"
วันปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน
เข้าสู่"พระนิพพาน"
 

วันที่จัดงาน : 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

โดย : วัดจำปา

ที่อยู่ : ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 13

ปรับปรุงล่าสุด : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 15:51:44

ข้อมูลเมื่อ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 15:44:45

 
 
 
 

เทศกาลงานบุญประเพณี 10 อันดับ

ประเพณีสารทลาว

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู : 3994

ปฏิบัติธรรมในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2565

เปิดดู : 2078

งานปริวาสกรรม

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู : 1326

งานประเพณีทิ้งกระจาดให้ทาน

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

เปิดดู : 1186

งานประเพณีทำบุญอัฐิรวมญาติ ประจำปี 2565

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2565

เปิดดู : 1163

ยกช่อฟ้าอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

เปิดดู : 768